Wednesday, May 23, 2007

Currently in my back yard

1 comment:

Andreas & Jennie said...

Jag vill ringa!!!
Är det samma nummer som du SMS.ar ifrån?
Det finns en anledning till varför jag valde att jobba med radio och tv. Jag är bättre på att prata än att skriva.