Thursday, October 18, 2007

Max von Sydow...


...har en roll. Kunde han inte hitta ett värdigare sätt att avsluta sin karriär?

No comments: