Friday, November 2, 2007


02112007, originally uploaded by ALIFEINOZ.

Aussies har inget rulltrappsvett. Tacka vet jag stockholmare.

No comments: