Saturday, November 3, 2007


03112007, originally uploaded by ALIFEINOZ.

Vaknar i ett talt pa Taronga zoo. Klappar koalor till frukost. Det regnar.

No comments: