Tuesday, July 15, 2008

They're everywhere


180 000 pilgrimer har tagit över Sydney. Det är World Youth Day week, påven himself is in da house och inget är sig likt i CBD.

No comments: