Monday, March 30, 2009

Kontrast


Kontrast, originally uploaded by ALIFEINOZ.

På bussen hem genom ett mörkt och regnigt Sydney. Nåddes för några timmar sedan av beskedet att min morfar gått bort efter en lång tids lidande. Nu har jag inga mor- eller farföräldrar kvar i livet. Plötsligt känner jag på riktigt hur långt borta jag är, och förnimmelsen om vad framtiden bär på är nästintill outhärdlig.