Friday, March 27, 2009

Visste ni

att det var Robyn som sjöng signaturmelodin till Lilla Sportspegeln back in the day? Det visste inte jag i alla fall. Men nu vet jag, och alla ni som inte heller visste.

No comments: