Tuesday, February 23, 2010

...det är vägen, som är mödan värd

I knew it! Det är inte själva resandet som gör en lycklig, utan planeringen inför resan som har störst inverkan på ens välbefinnande.

"The largest boost in happiness comes from the simple act of planning a vacation. In the study, the effect of vacation anticipation boosted happiness for eight weeks."

Läs artikeln i NY Times här. Den säger också att man inte är speciellt mycket lyckligare efter en resa än man var innan, och tipsar om att det är bättre att göra många och korta resor istället för färre långa resor.

No comments: