Monday, May 17, 2010

Only in America

Nog för att jag vill ha en så enkel och smärtfri förlossning som möjligt (det vill väl alla), men känns inte det här lite VÄL artificiellt? Kinda takes the labour out of being in labour...

2 comments:

Anonymous said...

Jo, precis så det lätt är det. Och precis så lätt kommer det vara för dig i juli och för mig i september. Nåt annat är det inte tal om.

Amanda said...

Pros and cons med det där.
Jag kan se värdet i att inte vara helt smärtchockad och urvriden som efter en bilolycka under de första viktiga spädisveckorna.

Jag är glad i efterhand att jag fick uppleva mina 4-6 timmars etablerade 'labour' (var 30:e sekund) utan minsta värktablett. Men mitt inte i't var det ... lagom "kul". Trodde inte att jag skulle må så i-l-l-a i mig själv när det pågick.

Men men. Man återhämtar sig ju. Det enda man vet är att det inte kommer att hamna i närheten av nåt man kunnat föreställa sig. Vissa blir ju t o m lite snopna för att det gick för 'lätt'/snabbt.
:o)