Saturday, November 27, 2010

Lördagsläsning

Nu tycker jag att ni ska läsa den här artikeln om orättvisan i att kvinnliga politiker ständigt får så mycket kritik för sitt utseende.

No comments: