Tuesday, June 15, 2010

Vinter i SydneyVinter i Sydney, originally uploaded by ALIFEINOZ.
Typ som svensk sommar.

No comments: